Ilmastonmuutos

Eräät maapallon ilmakehän kaasut toimivat kuten kasvihuoneen lasi. Nämä kasvihuonekaasut päästävät lävitseen auringon valoa lämmittämään planeettaamme. Samat kaasut estävät kuitenkin osaa maanpinnalta säteilevästä lämmöstä karkaamasta avaruuteen. Ilman tätä kasvihuoneilmiöksi kutsuttua lämmitysmekanismia Maan keskilämpötila olisi 18 astetta pakkasen puolella.

Maapallo lämpenee tällä hetkellä luonnollista enemmän, koska ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä tuottamalla suuria määriä planeettaa lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Tämä ilmastonmuutos johtuu valtaosin öljyn, hiilen ja maakaasun energiakäytöstä vapautuvasta hiilidioksidista. Energiantuotannosta, liikenteestä, maataloudesta, teollisuudesta ja jätteistä syntyy merkittäviä määriä metaania, halogenoituja hiilivetyjä ja dityppioksidia. Ilmaan vapautuu myös päästöjä, jotka vaikuttavat ilmastoon epäsuorasti kemiallisten reaktioiden kautta eivätkä pidättämällä lämpöä kuten suorat kasvihuonekaasut.

lmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat alueittain, mutta kaiken kaikkiaan niiden ennustetaan olevan selvästi kielteisiä. Keskilämpötilan nousun arvioidaan muun muassa nostavan merenpintaa, kasvattavan sademääriä, vaikuttavan sateiden jakaumaan, lisäävän sään ääri-ilmiöitä ja kiihdyttävän kasvi- ja eläinlajien häviämistä. Ilmaston lämpeneminen koettelee rankimmin köyhempiä valtiota, joilla ei ole varaa sopeutua elinolosuhteiden muutoksiin.

Ilmastonmuutos etenee ja sen pysäyttäminen kokonaan on mahdotonta. Tulevaisuus ei ole kuitenkaan vielä ennalta määrätty, vaan muutosta voidaan jarruttaa ja sen vaikutuksiin on mahdollista sopeutua. Ilmastotyön toimintakynnys ei ole korkealla. Vähäisiltäkin tuntuvat ympäristöteot ovat tärkeitä pisaroita suuressa vaikuttamisen virrassa. On aika toimia, koska henkilökohtaisilla valinnoilla on merkitystä nykyisille ja tuleville sukupolville.

Linkkejä

Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutossivut: http://www.fmi.fi/ilmastonmuutos/
Ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen ilmastotietosivut: http://www.ilmasto.org
CO2-raportti: http://www.co2-raportti.fi/